İdari Süreç Takibi

İdari Süreç Takibi

Kısaca Açıklayalım

Yenilenebilir enerji yatırımları ülkemizde lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Elektrik üretip tüketiminizde kullanmak ve fazla üretimi devlete satmak için bir dizi bürokratik süreç bulunmaktadır. Lisanssız elektrik üretimi için gereken ilk adım, "Çağrı Mektubu"nun alınmasıdır ve bu süreç sanıldığı kadar kolay değildir.

Lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımı yapacak kurumlar, arazi veya çatı uygulaması için başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru, tesisin kurulacağı arazinin veya çatının bağlı olduğu ilin ilgili dağıtım şirketine yapılır ve çağrı mektubunun alınması için gereklidir. Lisanssız üretim projelerinde çağrı mektubunun alınması başvurunun ilk aşamasını oluşturur ve bu mektubun olmadan hiçbir işlem başlatılamaz.

Çağrı mektubu almak için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki belgeleri
 3. Üretim tesisinin kurulacağı yerin tapu veya asgari iki yıl süreli kira sözleşmesi
 4. Kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlara kurulacaksa kullanım hakkını gösteren belge
 5. Tarım arazisi üzerine kurulacaksa Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış marjinal tarım arazisi yazısı
 6. Sabit gezici olmayan abone numarası
 7. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınacak belge (eşik değerlerin üzerindeki projeler için)
 8. Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair dekont
 9. Kurulu güç sınırına ilişkin şirket yetkilileri tarafından imzalanmış beyan formu
 10. Tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması
 11. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan GES Teknik Değerlendirme Formu
 12. Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi
 13. Şirket ortaklarının piyasaya giriş yasağı olmadığına dair beyan formu
 14. Vergi levhası
 15. Çatı tipi başvurularda iskân belgesi
 16. Şirketin kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler
 17. İlgili dağıtım şirketine başvuru yapılırken tüzel kişiliğin ortaklarına ait bilgi ve belgeler

Başvurular, dağıtım şirketi tarafından incelenir ve teknik değerlendirme yapılır. Teknik değerlendirme sonucunda olumlu olan başvuru sahiplerine ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı anlaşması çağrı mektubu verilir. Çağrı mektubunda bağlantı noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi bilgiler yer alır.

Çağrı mektubunu alan yatırımcılar, 180 gün içinde projeyi tamamlamak için proje onayını almalıdır. Çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yatırımcılar, 90 gün içinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne başvurarak proje kabul ve onay işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Proje onay başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 1. İlgili dağıtım şirketinden alınan bağlantı anlaşması çağrı mektubu yazıları
 2. Onaylı proje
 3. Santralin genel yerleşim planı
 4. Yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri şeması
 5. Topraklama ve yıldırımdan korunma planları şeması
 6. AG, YG tek hat şeması
 7. AG, YG kablo dağıtım planı
 8. Vaziyet planı
 9. Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme
 10. Kısa devre hesapları
 11. Sistem bağlantı görüşü
 12. Sistem bağlantı anlaşması
 13. Uygunluk belgeleri
 14. ÇED belgesi
 15. Tesis bilgi formu
 16. Geçici kabul işlemleri için tesis sahibi adına heyete katılacak kişiye ait yetki yazısı veya vekâletname
 17. Keşif cetveli
 18. Vergi levhası, ticaret sicil gazeteleri, yetkili kişilerin imza sirküleri
 19. Topraklama direnç ölçüm raporu
 20. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Teknik Değerlendirme Raporu
 21. Proje onay yazısı ve imar yazısı
 22. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odakl


  .
  Whatsapp ile Bilgi Alın

İdari Süreç Takibi


İdari Süreç Takibi


İşletme ve Bakım

İşletme ve Bakım

Görüntüle

İşveren Danışmanlığı

ECM Yenilenebilir Enerji olarak,…

Görüntüle

Test ve Devreye Alma

Test ve Devreye Alma

Görüntüle

ECM Enerji Tüm Hakları Saklıdır © 2024 Designer by Tıkla Ajans.